Ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid

  • Home
  • Service Categories
  • Ziekte verzuim en arbeidsongeschiktheid

AOV verzekering

Verzekeringen AOV verzekering Wat is een AOV verzekering? Een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) beschermt je inkomen als zelfstandig ondernemer bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandig ondernemer heb je (meestal) geen recht op het sociale vangnet. Verzekerd Arbeidsongeschiktheid voor je eigen beroep Zwangerschap Begeleiding bij arbeidsongeschiktheid Preventiemogelijkheden Hulp bij re-integratie Mogelijkheden Eigenrisico termijn Keuze einddatum Tijdelijke AOV Collectieve […]
Read more

WGA eigenrisicodrager

Verzekeringen WGA eigenrisicodrager verzekering Wat is een eigenrisicodrager voor de WGA? De risico’s voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers komen voor rekening werkgever. Ook vallen de betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie hieronder. Eigen risico dragen betekent dat er minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt hoeft te worden. Voordelen Zelf de regie over de WGA-uitkering […]
Read more

WIA excedent verzekering

Verzekeringen WIA excedent verzekering Waarom WIA Excedent? Beschermen inkomstensterugval van zieke werknemers met een hoog inkomen (boven € 59.706,36) die na 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk zijn. Voordelen: Inkomensaanvulling boven het maximum premieloon Zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden Goed voor het financieel welzijn werknemer, draag bij aan bedrijfscontinuïteit Geeft invulling aan goed werkgeverschap […]
Read more

WIA

Verzekeringen WIA Wat is de WIA? Wanneer jouw werknemer langdurig ziek is krijgt hij/zij na 2 jaar te maken met de WIA. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering wordt aangevraagd wanneer aan 2 voorwaarden wordt voldaan: Door ziekte kan er niet gewerkt of minder gewerkt worden Of door ziekte niet het […]
Read more

WGA hiaat verzekering

Verzekeringen WGA hiaat verzekering Wat is een WGA hiaatverzekering? De WGA hiaatverzekering ook wel WGA gatverzekering of WGA aanvullingsverzekering genoemd, is een verzekering die gebruikt wordt voor medewerkers om het inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken. Met name wanneer de restverdiencapaciteit niet wordt benut. In veel CAO’s is het zelfs verplicht om een […]
Read more

MKB verzuim/ ontzorg

MKB verzuim-ontzorgverzekering Kenmerken MKB Verzuim-ontzorgverzekering; Volledige ontzorging: zowel jij als jouw medewerker krijgen persoonlijke ondersteuning van de casemanager bij verzuim en het re-integratietraject. De casemanager begeleidt bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter Financiële zekerheid: een vergoeding voor het loon van de zieke medewerker dat moet worden doorbetalen Behandelingen vanuit de arbodienst worden vergoed. […]
Read more

Verzuim

Verzuimverzekering Wat is ziekte verzuim? Ziek is ziek, maar niet altijd arbeidsongeschikt! Vaak verwarren mensen verzuim met ziekte. Werknemers kunnen bijvoorbeeld minder of niet inzetbaar zijn vanwege psychische klachten. De oorzaak daarvan kan werk gerelateerd zijn maar ook in de privé sfeer liggen. Denk aan een problematische echtscheiding. Verzuim houdt in dat een werknemer niet […]
Read more