Bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders beschermt wanneer zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade door een bestuurlijke fout, ook kun je aansprakelijk gesteld worden door een bestuurlijke fout van een medebestuurder.

Voorbeelden van bestuurlijke fouten:

Onbehoorlijk bestuur
Verkeerde beleidsbeslissingen
Faillissement
Niet afsluiten van noodzakelijke verzekeringen
Claims van werknemers, Belastingdienst, uitvoeringsinstanties, ten gevolge van strengere wet- en regelgeving

Voor wie is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Bestuurders
Toezichthouders
Commissarissen
Stichtingen
Verenigingen