Collectief pensioen

Verzekeringen

Collectief pensioen

Wat is pensioen?

Pensioen is een inkomen dat wordt geregeld, via de werkgever, voor wanneer je geen salaris meer ontvangt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Pensioen is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Wanneer je een pensioenregeling wilt opzetten is het belangrijk om naar de wensen en het budget te kijken. Zowel van werkgever als werknemer. Voor de werknemer is het goed om inzicht te hebben voor het inkomen voor later. Wij helpen je daarbij.

Meest voorkomende pensioenregelingen:
Uitvoeringsovereenkomst, bekend als middelloonregeling en eindloonregeling. Bij deze regeling weet je hoeveel pensioenuitkering je krijgt
Premieovereenkomsten, ook bekend als beschikbare premieregeling. Deze is het meest populair, je spreekt een premie af die wordt afgestort in jouw pensioenpot. Deze wordt belegd, je hebt geen zekerheid over de hoogte van je pensioenkapitaal. Op de pensioendatum koop je een pensioenuitkering aan van het pensioenkapitaal. De uitkering is afhankelijk van de marktrente en/of het resultaat van de beleggingen.

Het vrijgekomen pensioenkapitaal ontvang je in termijnen, je bent verplicht een pensioenuitkering aan te kopen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van pensioenen of meer inzicht eenvoudig vertaald? Neem dan contact op.