Investering

Financiering

Investering

Je hebt het voornemen om te investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een machine en/of vervoersmiddelen.

Dat kan om uitbreiding of vervanging gaan. Vaak gaat het om materiële vaste activa die voor een langere periode in een onderneming aanwezig zijn. Bij een investeringsaanvraag gaan we inventariseren wat het beoogde doel is. Bijvoorbeeld een herinvestering, of voor uitbreiding met als doel om je afzetmarkt te vergroten. Met als gevolg hogere omzet en meer winst. Dat is prettig voor jouw bedrijf, maar ook voor een financier interessant.