Milieuschadeverzekering

Verzekeringen

Milieuschadeverzekering

De milieuschadeverzekering dekt de kosten als je milieuschade veroorzaakt op jouw locatie of bij een ander. Ook ben je verzekerd wanneer een ander milieuschade op jouw locatie veroorzaakt.

Voorbeelden milieuschade:

Vrijgekomen asbest
Lekkende dieseltank
Chemische producten
Lekkende koelsystemen

Saneringskosten

Extra dekking voor saneringskosten kan worden meegenomen. Hieronder vallen kosten die te maken hebben met verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater.