MKB verzuim/ ontzorg

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Kenmerken MKB Verzuim-ontzorgverzekering;

Volledige ontzorging: zowel jij als jouw medewerker krijgen persoonlijke ondersteuning van de casemanager bij verzuim en het re-integratietraject.
De casemanager begeleidt bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter
Financiële zekerheid: een vergoeding voor het loon van de zieke medewerker dat moet worden doorbetalen
Behandelingen vanuit de arbodienst worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan door de bedrijfsarts geadviseerde behandelingen voor de zieke medewerker
Met het online meldloket maak je gebruik van de medewerkersregistratie en ziek- en herstelmeldingen van medewerkers. Het meldloket geeft inzicht in de verzuimstatus en verzuimhistorie
Preventie: Er wordt hulp geboden bij het voorkomen van verzuim. Denk aan een (online) cursus tot preventiemedewerker.
Ook zijn wij je graag van dienst zijn bij een risico inventarisatie en evaluatie formulier (RI&E)

Verzekerd:

Eerste 2 jaar loondoorbetaling (hou rekening met een eigen risico termijn)
Alle medewerkers die in dienst en aangemeld zijn, ook tijdelijke contracten
Begeleiding van een casemanager bij re-integratie
Behandelingen die zijn voorgeschreven door de bedrijfsarts of casemanager
De wettelijke verplichting van een basiscontract arbodienstverlening
De wettelijke verplichting van een basiscontract arbodienstverlening
Een eventuele vergoeding van de boete vanuit de Wet verbetering poortwachter als alle adviezen van de arbodienst en casemanager zijn opgevolgd
Verzuimpreventie: hulp om verzuim te voorkomen
Verhalen van de schade als een ander aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker