Rekening-courant

Financiering

Rekening-courant

Wat is een rekening-courant?

Een rekening-courant wordt gebruikt wanneer je schommelingen in je cashflow hebt, bijvoorbeeld door inkoop en verkoop. Het is een vrij opneembaar bedrag. Het is een vorm van een doorlopend krediet. Het kan een betaalrekening zijn waarop je rood staat of een externe partij. Een rekeningcourant faciliteit is bedoeld voor korte termijn, de rente die je hierover betaalt is dan ook hoger dan gemiddeld. Wil je weten wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact op.