Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E)

Verzekeringen

Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E)

Wat is een RI&E?
Met een RI&E worden de risico’s in je bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers beschreven.

Verplichting RI&E
De Arbowet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren voor optimale arbeidsomstandigheden.  Om dit inzichtelijk te maken moeten werkgevers in een overzicht de risico’s die tijdens het werk voorkomen vastleggen. De RI&E is een verplicht middel om de veiligheid en gezondheid van werknemers te bevorderen. 

Voorbeeld onderwerpen RI&E

Zijn er binnen het bedrijf gevaarlijke stoffen aanwezig die de gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden?
Is er sprake van een kans op fysieke overbelasting?
Zou beeldschermwerk de gezondheid van de werknemers kunnen beïnvloeden?
Kan het lawaai leiden tot een gevaarlijke/ongezonde situatie?
Heeft het bedrijf de geschikte arbeidsmiddelen?
Welke gevaren leveren het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op?
Hebben werknemers de kans dat ze te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld?