Verzuim

Verzuimverzekering

Wat is ziekte verzuim?

Ziek is ziek, maar niet altijd arbeidsongeschikt! Vaak verwarren mensen verzuim met ziekte. Werknemers kunnen bijvoorbeeld minder of niet inzetbaar zijn vanwege psychische klachten. De oorzaak daarvan kan werk gerelateerd zijn maar ook in de privé sfeer liggen. Denk aan een problematische echtscheiding.

Verzuim houdt in dat een werknemer niet op het werk verschijnt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Een ziekmelding kan voor een korte periode zijn, bijvoorbeeld vanwege griep of migraine, maar kan ook langer duren.

Voor een effectief verzuimbeleid ligt de focus op eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Ben ik nog inzetbaar? Wat kan ik nog wel t.a.v. mijn beperking? Dit gaat over vaardigheden, capaciteit en bereidheid zich in te zetten. Wanneer hier aanleiding voor is zal de werkgever/leidinggevende de werknemer aanspreken op het gedrag van de werknemer.

Werkgever is ook verantwoordelijk

Als jouw werknemer ziek is, heb je als werkgever te maken met allerlei regels en verplichtingen. Ook zijn er regels voor werknemers. De rechten en plichten van werkgevers en zieke werknemers zijn geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Verder kunnen er aanvullende rechten en plichten vanuit de CAO gelden.

Verantwoordelijkheden werknemer

Bij ziekte is het belangrijk dat je samen met jouw werkgever er alles aan doet om jouw werkzaamheden weer zo snel mogelijk te hervatten. Samen zijn jullie de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor jouw re-integratie. In overleg met jouw werkgever maak je afspraken over werkhervatting. Na twee jaar ziekte wordt bekeken of je dan recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).