WGA eigenrisicodrager

Verzekeringen

WGA eigenrisicodrager verzekering

Wat is een eigenrisicodrager voor de WGA?

De risico’s voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers komen voor rekening werkgever. Ook vallen de betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie hieronder. Eigen risico dragen betekent dat er minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt hoeft te worden.

Voordelen

Zelf de regie over de WGA-uitkering en re-integratie van (ex-)werknemers
Geschikt voor grotere bedrijven, door schaalgrootte premie voordeel
Mogelijkheden:
WGA EigenRisicoDrager verzekering
Voor alle eigenrisicodragers
Te verzekeren de totale wettelijke schadelast
Vergoeding per werknemer
WGA EigenRisicoDrager verzekering Stoploss
Voor grote werkgevers
Failissement risico kan/is meeverzekerd
Een vergoeding boven een afgesproken grens