WIA

Verzekeringen

WIA

Wat is de WIA?

Wanneer jouw werknemer langdurig ziek is krijgt hij/zij na 2 jaar te maken met de WIA.

WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering wordt aangevraagd wanneer aan 2 voorwaarden wordt voldaan:

Door ziekte kan er niet gewerkt of minder gewerkt worden
Of door ziekte niet het oude loon worden verdient

De WIA kent 2 uitkeringen: de 1. WGA en de 2. IVA

1. De WGA-uitkering

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering wordt ontvangen als er aan 2 voorwaarden wordt voldaan:

2 jaar of langer ziek en iemand kan(in de toekomst) weer (meer) werken
Met werk kan 65% of minder van het oude loon worden verdient

2. De IVA-uitkering

IVA betekent: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering  kan worden verkregen wanneer er aan 2 voorwaarden wordt voldaan:

Wanneer er 20% of minder van het oude loon kan worden verdient
Dit blijft in de toekomst (bijna) zeker zo

WIA verzekering(en)

Met een WIA verzekering voorkom je terugval van inkomen van je werknemer bij een langdurige arbeidsongeschiktheid. Met deze aanvullende verzekering toon je goed werkgeverschap en zorg je dat je werknemer tot wel 70% van het laatste verdiende inkomen uitgekeerd kan krijgen.

Mogelijke WIA verzekeringen:

WGA hiaat gat (beperkt/uitgebreid)
WIA (hiaat/excedent/35min AO)