Vervoerdersaansprakelijkheid

Vervoerdersaansprakelijkheidverzekering

Wat is een Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

De vervoerdersaansprakelijkheid vergoedt schade door verlies, beschadiging, diefstal van andermans goederen die je vervoert en waarvoor je aansprakelijk bent. Je bent verzekerd onderweg, tijdens het laden en lossen, en tijdens op- en overslag.

Wat kun je verzekeren?
Schade die ontstaat aan spullen in de laadruimte
Spullen die niet meer te verkopen zijn door een kapotte koeling tijdens vervoer
Schade aan anderen, zoals verwonding, ziekte of overlijden
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen
Kosten voor verweer wanneer onterecht aansprakelijk wordt gesteld
Schade waarvoor je aansprakelijk bent van een ander, bijvoorbeeld een trailer of een container