WGA hiaat verzekering

Verzekeringen

WGA hiaat verzekering

Wat is een WGA hiaatverzekering?

De WGA hiaatverzekering ook wel WGA gatverzekering of WGA aanvullingsverzekering genoemd, is een verzekering die gebruikt wordt voor medewerkers om het inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken. Met name wanneer de restverdiencapaciteit niet wordt benut. In veel CAO’s is het zelfs verplicht om een dergelijke verzekering af te sluiten.

Voordelen:

Draagt bij aan bedrijfscontinuïteit, voor bedrijf en welzijn werknemers
Geeft invulling aan goed werkgeverschap (secundaire arbeidsvoorwaarde)
Beschermt inkomsten terugval bij arbeidsongeschiktheid werknemer met een salaris van maximaal € 58.311,-

Mogelijkheden:

Uitgebreide WGA-hiaatdekking
Deze dekking garandeert een inkomen van minimaal 70% van het oude gemaximeerde salaris. De uitkering is niet gerelateerd aan de mate van arbeidsongeschiktheid en/of het al dan niet benutten 
 
Beperkte WGA-hiaatdekking
Deze variant biedt enkel dekking in het geval een werknemer zijn resterende verdiencapaciteit niet voldoende benut (minder dan 50%) en is tevens gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij deze dekkingsvariant bestaat nog steeds kans op een aanzienlijke inkomens terugval van de  resterende verdiencapaciteit